De Spin - zelfscore-app risicotaxatie


Met de zelfscore-app kunnen patiënten zelf hun sterke en zwakke punten onderzoeken en hun behandelvoortgang op deze punten volgen. De app is gebaseerd op de risicotaxatie instrumenten HKT-R en HCR-V3 die ook gebruikt worden door behandelaren.


Na het beantwoorden van diverse vragen ontstaat er een plaatje, ‘de Spin’. In de spin is te zien welke herstel-bevorderende, protectieve en risicovolle kenmerken de patiënt bij zichzelf (h)erkent. Als de patiënt dat wil, kan hij/zij de uitkomsten bespreken met het behandelteam. De risicotaxatie van de patiënt kan bijvoorbeeld vergeleken worden met die van de behandelaar om zo tot gezamenlijke inzichten en behandeldoelen te komen. Bij herhaald gebruik van de app en inbedding in de behandelevaluatie wordt verandering echt ‘zichtbaar’ zowel voor de patiënt als voor het behandelteam.


De spin is ontstaan in samenwerking tussen twee forensische instellingen, De Pompestichting en de Woenselse Poort van GGzE, en is financieel ondersteund door het fonds Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ).


Meer weten? Neem contact op met Erik Bulten of Meike de Vries