U bent hier: TBS

TBS

 

De Pompestichting is een particuliere stichting voor forensische psychiatrie en behandelt personen die met Justitie te maken hebben of krijgen. De behandeling, zorg en beveiliging zijn gericht op delictpreventie en op veilig functioneren in de maatschappij. Daarin wordt gezocht naar de juiste balans tussen veiligheid voor de maatschappij en een nieuwe kans voor de patiënten.


In een forensisch psychiatrisch centrum of een forensisch psychiatrische kliniek verblijven mensen aan wie TBS is opgelegd. TBS staat voor Ter Beschikking Stelling en is geen straf, maar wél een maatregel die iemand zijn vrijheid ontneemt. TBS kan door een rechter worden opgelegd aan mensen met psychiatrische en vaak ook verslavingsproblemen, die (mede) door die problemen een ernstig delict hebben gepleegd.


Er bestaan twee varianten: ‘TBS met voorwaarden’ en ‘TBS met dwangverpleging’. Binnen de Pompestichting worden in het forensisch psychiatrisch centrum personen opgenomen  die ‘TBS met dwangverpleging’ opgelegd hebben gekregen. Binnen Kairos kunnen personen worden behandeld die de maatregel ‘TBS met voorwaarden’ opgelegd hebben gekregen. Deze gedwongen opname of behandeling moet de delictrisico's in de toekomst verkleinen. Hoe lang de TBS duurt bepaalt de rechtbank. Elk jaar of elke twee jaar beoordeelt zij of de TBS-maatregel moet worden verlengd of kan worden beëindigd.