U bent hier: Op bezoek

Op bezoek

 

Patiënten kunnen in het weekend bezoek ontvangen en door de week alleen op indicatie. Een forensisch maatschappelijk werker onderhoudt de contacten met het netwerk van de patiënt en screent hen (of hen toegestaan wordt de patiënt te bezoeken).

 

Legitimatie
Bezoekers dienen zich bij binnenkomst bij de portier te legitimeren via een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Zonder geldig legitimatiebewijs wordt de toegang tot de kliniek geweigerd. Daarna moet het bezoek door een detectiepoort. De meegebrachte handbagage wordt gescand.

 

Toegangsregels
Bezoekers zijn gehouden de algemene kliniekregels en de voorwaarden die er ten aanzien van hun bezoek zijn gesteld, na te leven. De door medewerkers gegeven aanwijzingen moeten worden opgevolgd. Bezoekers die zich hier niet aan houden kunnen onmiddellijk uit de kliniek worden verwijderd.

 

Mobiele telefoons/opnameapparatuur
Het is niet toegestaan mobiele telefoons/opnameapparatuur mee naar binnen te nemen, hiervoor zijn kluisjes beschikbaar.

 

Bezoekers onder de achttien
Bezoekers die jonger zijn dan achttien jaar kunnen alleen onder begeleiding of met schriftelijke toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger of naaste verwant worden toegelaten.

 

In bepaalde gevallen kan de Pompestichting bezoekers weigeren of bepalen dat er toezicht op het bezoek wordt uitgeoefend. De Pompestichting kan het bezoek in bepaalde gevallen voortijdig beëindigen.