U bent hier: Forensische keten

Forensische keten

 

De Pompestichting vervult een regiefunctie in de forensische keten. We zorgen ervoor dat er een aanbod is voor alle forensische zorg waar regionaal om wordt gevraagd. Daarbij richten we ons op het gehele palet van forensische zorg: preventie, behandeling, resocialisatie, langdurige forensisch psychiatrische zorg, long care en uitstroommogelijkheden. Ook forensische diagnostiek en observatie voor reclassering, rechtbank of collega-instellingen maken hier onderdeel van uit. Hiervoor werken wij samen met andere forensisch psychiatrische centra, Pro Persona GGZ en ketenpartners.

 

In 2016 heeft de Pompestichting onder meer de ketensamenwerking met de RIBW geïntensiveerd voor een goede doorstroming. Ook is onderzoek gedaan naar de realisatie van een BOPZ-unit, voor agressieve, ontwrichtende patiënten uit de reguliere GGZ.