U bent hier: Veiligheid

Veiligheid

 

Veiligheid heeft binnen de forensische psychiatrie betrekking op:

 

  • Maatschappij
  • Medewerkers
  • Patiënten

 

Voor de maatschappij is het terugdringen van het recidiverisico het belangrijkst. Medewerkers moeten zich veilig voelen om hun werk uit te voeren en voor patiënten is het belangrijk dat zij zich veilig voelen om hun behandeling te volgen. Dit vraagt van medewerkers veel kennis en kunde op het gebied van bejegening en risicotaxatie.


Binnen de Pompestichting is de veiligheid materieel geborgd door hekken, sloten en alarmeringssystemen. Met behulp van het veiligheidsmanagementsysteem wordt preventief onderzoek gedaan naar risico’s.


Jaarlijks wordt in de 'Week van de Veiligheid' specifiek aandacht besteed aan dit onderwerp. Ook gaan de directie en het management regelmatig in gesprek met medewerkers en patiënten om onderwerpen die op dit thema spelen te bespreken.