U bent hier: Veiligheid

Veiligheid 

 

Veiligheid heeft binnen de forensische psychiatrie betrekking op:

 

  • Maatschappij
  • Medewerkers
  • Patiënten

 

Voor de maatschappij is het terugdringen van het recidiverisico het belangrijkst. Medewerkers moeten zich veilig voelen om hun werk uit te voeren en voor patiënten is het belangrijk dat zij zich veilig voelen om hun behandeling te volgen.

 

In de balans tussen zorg en veiligheid gaat veiligheid voor. Maar kiezen voor veiligheid moet niet ten koste gaan van de patiënt en de behandeling. Andersom gaat onveiligheid van patiënten en medewerkers altijd ten koste van de kwaliteit van zorg. In die zin zijn veiligheid en kwaliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden: het gaat er om dat medewerkers voortdurend stil staan bij de vraag of wel de best mogelijke zorg verleend wordt. Dit vraagt van medewerkers veel kennis en kunde op het gebied van bejegening en risicomanagement  (het identificeren, signaleren en beperken van risico’s op delictgedrag bij een patiënt/cliënt).

 

Binnen de Pompestichting is de veiligheid materieel geborgd door hekken, sloten en alarmeringssystemen.

 

Met behulp van het veiligheidsmanagementsysteem worden risico’s gesignaleerd, incidentanalyses uitgevoerd en verbeteringen doorgevoerd.

 

Jaarlijks wordt in de 'Week van de Veiligheid' specifiek aandacht besteed aan dit onderwerp. Ook gaan de directie en het management regelmatig in gesprek met medewerkers en patiënten om onderwerpen die op dit thema spelen te bespreken.