Herstelondersteunende Forensische zorg

 

Het doel van alle behandeling, zorg en beveiliging van FPC Pompestichting is gericht op het voorkomen van delictherhaling en op het veilig en maatschappelijk aanvaardbaar functioneren in de maatschappij. Een belangrijke opdracht daarbij is het vinden van de balans tussen veiligheid voor de maatschappij en een nieuwe kans voor de patiënt. Herstel is daar een onderdeel van.  

 

Hoe geven wij vorm aan herstelondersteunende forensische zorg?

  • Veilig

Een basisvoorwaarde voor het effectief kunnen aanbieden van zorg en behandeling is veiligheid. Patiënten en medewerkers kunnen pas op een positieve manier deelnemen aan het leefklimaat, de behandeling en werken aan herstel, als ze zich veilig voelen. Binnen de Pompestichting wordt gebruik gemaakt van fysieke, procedurele en relationele beveiliging. Bij fysieke beveiliging wordt gebruik gemaakt van fysieke elementen, zoals hekken, muren, deuren en sloten om de veiligheid te waarborgen. Procedurele beveiliging betreft procedures die bijdragen aan de veiligheid, bijvoorbeeld beleidsafspraken en controles. Relationele veiligheid ontstaat wanneer professionals hun kennis en inzicht over patiënten, henzelf en de omgeving integreren en omzetten in hun handelen en het bieden van zorg, bejegening en beveiliging op maat. De verhouding tussen de veiligheidselementen is onder andere afhankelijk van het doel of de fase van de behandeling en de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt.

 

  • Afgestemd op risico, behoeften en responsiviteit

Voor het verhogen van de effectiviteit van onze zorg, wordt binnen de Pompestichting een aantal uitgangspunten gehanteerd bij het vormgeven van de behandeling. Deze uitgangspunten worden omschreven in het ‘risk-needs-responsivity model’ (RNR-model) (Andrews & Bonta 1994:2006). 

  • Herstel-ondersteunend

In de herstel-ondersteunende zorg wordt het belang van het erkennen van de patiënt als een volledig en volwaardig mens, die in staat is te herstellen, vooropgesteld. Patiënt en hulpverlener gaan samen actief op zoek naar de wensen, doelen, krachten, rollen en hulpbronnen van de patiënt. De Pompestichting streeft ernaar haar behandeling te laten aansluiten bij de patiënt en zoveel als mogelijk samen met de patiënt vorm te geven om zo de kansen op effectieve behandeling, vermindering van recidive en herstel te vergroten.

De manier waarop het contact tussen patiënt en hulpverlener verloopt, is samen met de houding van de hulpverleners essentieel. Het samen vormgeven van de behandeling en het behandelplan is bepalend voor de effectiviteit en het succes hiervan. Door deze werkwijze ontstaat tevens meer regie en autonomie voor de patiënt, dat het commitment aan de behandeling ten goede komt. De zorg, die geboden wordt, is zo dan ook ondersteunend aan het herstel van de patiënt.