Risicotaxatie en -management


Risicotaxatie en risicomanagement zijn belangrijk bij het voorkomen en voorspellen van delictgedrag. Risicotaxatie gaat over het zo goed mogelijk kunnen inschatten van het risico op delictherhaling. Risicomanagement gaat over hoe je de behandeling vormgeeft om terugval in delictgedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Onderzoek is van belang om dit risicomanagement goed te laten aansluiten bij de verschillende groepen patiënten en hun problemen. In deze onderzoekslijn wordt veel samengewerkt met collega forensisch psychiatrische instellingen. Het onderzoek binnen de Pompestichting richt zich bijvoorbeeld op de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van risicotaxatie-instrumenten, maar ook op hoe we agressieve incidenten kunnen voorspellen en voorkomen.

 

Publicaties:

 

Weber, T. & Bouman, Y.H.A. (2017). Intimate Partner Violence: Variations in Perpetrators and Treatment Allocation. Journal of Interpersonal Violence, issue? 1-23.

Bouman, Y.H.A. & Bulten, B.H. (2016). ROMmen met risicotaxatie in de forensische psychiatrie. PsyXpert, 2 (4), 25-35.

Van Horn, J.E., Eisenberg, M.J., Bouman, Y.H.A., Van den Hanenberg, F.J.A.C., Van der Put, C.E., & Bogaerts, S. (2016). Handleiding Kernset statische en dynamische risicofactoren voor het ambulante forensische veld. Volwassen cliënten vanaf 18 jaar, versie 1.0. Utrecht: KFZ.

Van Horn, J.E., Bogaerts, S., Eisenberg, M.J., Van der Put, C.E., Dekker, J.M., Van den Hanenberg, F.J.A.C., & Bouman, Y.H.A. (2016). Kernset K-factoren voor het ambulante forensische veld. Een multi-method onderzoek naar risico- en beschermende factoren in relatie tot algemene recidive, geweldsrecidive en seksuele recidive. Utrecht: KFZ.

de Vogel, V., de Vries Robbé, M., Bouman, Y.H.A., Chakhssi, F., & de Ruiter, C.  (2013). Innovatie in risicotaxatie van geweld: De HCR-20V3. Gedragstherapie, 46, 107-118.

de Vogel, V., de Vries Robbé, M., de Ruiter, C., Bouman, Y.H.A., & Chakssi, F. (2013). HCR-20V3 Historical, Clinical, Risk Management (Versie 3): Risicotaxatie van geweld. Utrecht: Van der Hoevenkliniek. Geautoriseerde Nederlandse vertaling van: Douglas, K., Hart, S., Webster, C., & Belfrage, H. (2013). HCR-20v3: Assessing risk of violence – User guide. Burnaby, Canada: Mental Health, Law, and Policy Institute, Simon Fraser University.