U bent hier: Patienten en naasten

Patiënten en naasten

 

De Pompestichting is een particuliere stichting voor forensische psychiatrie en behandelt personen die met Justitie te maken hebben of krijgen. De behandeling, zorg en beveiliging zijn gericht op delictpreventie en op veilig functioneren in de maatschappij. Daarin zoekt de Pompestichting naar de juiste balans tussen veiligheid voor de maatschappij en een nieuwe kans voor de patiënten.


Betrokkenheid van familie en vrienden, oftewel naasten, bij de behandeling, kan belangrijk zijn. Betrokkenheid is altijd op vrijwillige basis. Naasten houden de vrijheid om te bepalen in welke mate zij dit willen.

 

Toegangsregels
Kijk hier voor meer informatie over onze toegangsregels.