U bent hier: Onderzoek - Behandeling

Behandeling in forensische contextOmdat behandeling van forensisch psychiatrische patiënten vaak binnen een gedwongen kader plaatsvindt, zijn deze patiënten niet vanzelfsprekend gemotiveerd voor behandeling. Binnen de Pompestichting wordt onderzocht hoe een behandeling eruit moet zien om toch zo goed mogelijk aan te sluiten bij de problematiek van de patiënt om zo het risico dat iemand opnieuw een delict pleegt te minimaliseren. We proberen erachter te komen wat er wel en wat er niet goed werkt om zo de behandelingen te kunnen verbeteren. De context waarin forensisch psychiatrische patiënten verblijven speelt hierin een belangrijk rol. De onderwerpen leefklimaat en kwaliteit van leven zijn hierbij belangrijke speerpunten. Ook wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de werkende mechanismen van agressie behandeling en hoe we daarmee de effectiviteit van onze behandelingen kunnen vergroten.