Neurocognitief en biologisch onderzoek

 

Bij de totstandkoming van delictgedrag kunnen neurocognitieve en biologische persoonskenmerken een rol spelen. Binnen de Pompestichting wordt onderzoek gedaan naar welke rol deze kenmerken spelen bij (delict)gedrag en psychiatrische stoornissen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van functionele en structurele MRI, EEG, huidgeleiding, 'eye-tracking', hormonale metingen en computertaken.