U bent hier: Behandeling - Ambulante Zorg

Ambulante Zorg


Kairos is een specialistische instelling voor ambulante forensisch psychiatrische behandeling en een onderdeel van de Pompestichting. De expertise ligt vooral op het snijvlak van psychopathologie, agressie en zedenproblematiek.


Kairos heeft forFACT-teams in Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel. Het forFACT-team is er voor mensen vanaf 16 jaar die (dreigend) delictgedrag vertonen en die in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met Justitie. Ook is er sprake van ernstige psychiatrische aandoeningen. Dit geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Uiteindelijk is het streven om via duurzame gedragsverandering en stabiliteit (nieuwe) delicten te voorkomen. De hulp daarbij wordt geboden in de thuissituatie van de patiënt.