U bent hier: Behandeling - Behandelkliniek

Behandelkliniek


De Behandelkliniek Nijmegen kent acht behandelafdelingen en vier resocialisatieafdelingen. Er wordt zorgvuldig gekeken welke afdeling het meest geschikt is voor de patiënt. Dit kan te maken hebben met de hoeveelheid structuur en de zorgintensiteit. Het is belangrijk dat patiënten in een zo ‘normaal’ mogelijke omgeving leven en datgene wat zij leren in therapie, kunnen oefenen in het leven van alledag.


De behandeling van een patiënt vindt binnen de Pompestichting plaats door een multidisciplinair behandelteam. Dit team is verbonden aan de afdeling waar een patiënt verblijft. Dit behandelteam staat onder aansturing van de behandelcoördinator, binnen de reguliere psychiatrie ook wel hoofdbehandelaar genoemd. Het team bestaat verder uit de zorgmanager van de afdeling, sociotherapeutisch medewerkers, een individueel trajectbegeleider en een forensisch maatschappelijk werker.


Op indicatie kan er tijdens de behandeling een beroep worden gedaan op andere disciplines die verbonden zijn aan de afdeling of het cluster waaronder deze afdeling valt. Denk aan diverse vaktherapeuten, vaardigheidstrainers, bewegingsagogen, onderwijzers, arbeidstherapeuten, geestelijk verzorgers, arts of een psychiater.


Tijdens de behandeling kunnen diverse therapievormen voorgeschreven worden: individuele of groepstherapie, en vaktherapieën zoals psychomotorische therapie, dramatherapie, muziektherapie of beeldende therapie.


Naast therapie is er veel aandacht voor dagbesteding zoals scholing en vakopleiding, werken, wonen, leren omgaan met vrije tijd, training van sociale vaardigheden, of de omgang met geld.


De behandeling start volgens het behandelplan. Dit plan wordt continu gebruikt en bijgesteld bij de behandelevaluaties die gemiddeld tweemaal per jaar plaatsvinden. De behandelcoördinator heeft de leiding bij dit behandelproces. Met een zekere regelmaat zal hij/zij met de patiënt een gesprek hebben over de voortgang van de behandeling.


Er zijn binnen de Behandelkliniek Nijmegen verschillende mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding zoals fitness en sport. Daarnaast heeft de Pompestichting een voetbalclub die meespeelt in een KNVB-competitie.

In de reguliere TBS is de behandelduur ongeveer 8 jaar.