U bent hier: Behandeling

Behandeling

 

De Pompestichting bestaat uit:

 

  • Behandelkliniek Nijmegen, voor de behandeling en resocialisatie van TBS-gestelden.
  • Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg, voor behandeling en begeleiding van TBS-gestelden met een longstay-indicatie (Zeeland (NB), Vught en Nijmegen).
  • Kairos, voor poliklinische behandeling op de locaties Nijmegen, Arnhem en Tiel. Ook biedt Kairos ambulante behandeling in de thuissituatie (forFACT).
  • De Beveiligde Intensive Care (BIC) is er voor patiënten met verhoogd risicovol gedrag als gevolg van een psychische aandoening en/of verstandelijke beperking. Voor deze groep is forensische zorg en expertise noodzakelijk (Wolfheze).
  • FPA Kompas is een specialistische afdeling voor mannen en vrouwen die met de strafrechter in aanraking gekomen zijn. Deze heeft besloten dat een klinische psychiatrische behandeling moet plaatsvinden (Wolfheze). 

 

De behandeling binnen de Pompestichting krijgt vorm in overleg met de patiënt en waar mogelijk met diens netwerk, dat daarbij kan ondersteunen. De Pompestichting werkt met multidisciplinaire teams; mentor (sociotherapeut), forensisch maatschappelijk werker, vaktherapeut, behandelcoördinator, psycholoog en psychotherapeut, zorgmanager en psychiater. Daarbij is er ook ruimte voor dagbesteding en sport.

De Behandelkliniek Nijmegen kent twee programma's voor persoonlijkheidsstoornissen: zeden en geweld. Er is ook een programma psychose en modules voor autisme (ASS).

De behandelingen in de Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg richten zich op psychose, persoonlijkheidsproblemen en autisme. In Vught is er een afdeling Zeer Intensieve Specialistische Zorg.

Bij Kairos zijn de behandelmodules: agressiehantering, seksueel gedrag, ADHD en persoonlijkheidsproblemen. Voor licht verstandelijk beperkten zijn er modules voor zeden en agressie. Ook biedt Kairos hulp in de thuissituatie (forFACT).

Bij de BIC bieden we behandeling aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die vastlopen in de reguliere zorg en een beveiligingsniveau 2-laag met een forensische benadering nodig hebben, met als doel risicomanagement en stabilisatie, zodat ze in de reguliere zorg verder kunnen met hun leven.

Patiënten die FPA Kompas geplaatst worden, hebben intensieve behandeling nodig. De opnameduur is maximaal twee jaar. Vrijwel altijd heeft een rechter of een TBS kliniek beslist dat een verblijf op een FPA.