U bent hier: Behandeling

Behandeling

 

De Pompestichting bestaat uit:

 

  • Behandelkliniek Nijmegen, voor de behandeling en resocialisatie van TBS-gestelden.
  • Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg, voor behandeling en begeleiding van TBS-gestelden met een longstay-indicatie (Zeeland (NB), Vught en Nijmegen).
  • Kairos, voor poliklinische behandeling op de locaties Nijmegen, Arnhem en Tiel. Ook biedt Kairos ambulante behandeling in de thuissituatie (forFACT).

 

De behandeling binnen de Pompestichting krijgt vorm in overleg met de patiënt en waar mogelijk met diens netwerk, dat daarbij kan ondersteunen. De Pompestichting werkt met multidisciplinaire teams; mentor (sociotherapeut), forensisch maatschappelijk werker, vaktherapeut, behandelcoördinator, psycholoog en psychotherapeut, zorgmanager en psychiater. Daarbij is er ook ruimte voor dagbesteding en sport.

De Behandelkliniek Nijmegen kent twee programma's voor persoonlijkheidsstoornissen: zeden en geweld. Er is ook een programma psychose en modules voor autisme (ASS).

De behandelingen in de Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg richten zich op psychose, persoonlijkheidsproblemen en autisme. In Vught is er een afdeling Zeer Intensieve Specialistische Zorg.


Bij Kairos zijn de behandelmodules: agressiehantering, seksueel gedrag, ADHD en persoonlijkheidsproblemen. Voor licht verstandelijk beperkten zijn er modules voor zeden en agressie. Ook biedt Kairos hulp in de thuissituatie (forFACT).