U bent hier: Over ons - Missie en visie

Missie en visie


Voor de veiligheid van de maatschappij biedt de Pompestichting het volledige palet aan forensische zorg aan mensen met psychiatrische problemen die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Dat doen we zelf en in samenwerking met anderen.


De behandeling, zorg en beveiliging zijn gericht op het voorkomen van herhaling van een delict en op het veilig en maatschappelijk aanvaardbaar functioneren in de maatschappij. Een belangrijke opdracht daarbij is het vinden van de balans tussen veiligheid voor de maatschappij en een nieuwe kans voor de patiënten.


Uitgangspunt in onze behandeling is dat we samen met de patiënt en diens netwerk werken aan herstel, rekening houdend met iemands sterke kanten en zijn beperkingen. Daarbij hebben we oog voor het spanningsveld tussen de autonomie van de patiënt en het scherp zijn op de risico’s. We investeren in onze medewerkers en stimuleren hen om bij te blijven in het vakgebied.