U bent hier: Over ons - Missie en visie

Missie en visie


De Pompestichting biedt forensische zorg aan mensen met psychiatrische problemen die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Het gaat daarbij om patiënten die ontregelend, grensoverschrijdend en gevaarlijk gedrag vertonen.


Behandelingen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Binnen de behandeling is sprake van een goede balans tussen effectiviteit, efficiency en zorg op maat. Door systematische monitoring kan een behandeling tijdig worden bijgesteld. De duur van de behandeling is zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig voor een veilige terugkeer naar of functioneren in de samenleving.


De behandeling, zorg en beveiliging zijn gericht op het voorkomen van herhaling van een delict en op het veilig en maatschappelijk aanvaardbaar functioneren in de maatschappij. Een belangrijke opdracht daarbij is het vinden van de balans tussen veiligheid voor de maatschappij en een nieuwe kans voor de patiënten.