U bent hier: Over ons - Kennisdelen

Kennisdelen

 

Pompeii is het expertisecentrum van de Pompestichting. Pompeii streeft naar verzameling, vermeerdering en verspreiding van de aanwezige forensisch-psychiatrische ervaring, kunde en kennis.


Pompeii organiseert scholing over omgaan met agressie en zedenproblematiek. Dit via advies, cursussen en trainingen, conferenties, workshops, publicaties en studiereizen. Met de programma’s ontwikkelt Pompeii een veiliger werkvloer voor medewerkers en leidinggevenden in de zorg en maatschappelijke dienstverlening.


Klanten zijn bijvoorbeeld: TBS-klinieken (FPC's), Justitiële Jeugd Instellingen, instellingen voor maatschappelijke dienstverlening, scholen, GGZ-instellingen, huisartsengroepen, vervoersdienst justitiabelen en een detentiecentrum voor asielzoekers.


Expertisecentrum Pompeii levert maatwerk: praktijkervaringen, casuïstiek, vragen en oplossingen vanuit de klant zijn uitgangspunt voor de manier van werken. Ervarend leren, oefenen met acteurs, praktijkgerichte informatie zijn belangrijke onderdelen van de programma's.


Voorbeelden

  • Samen Uit! Samen Thuis. Onderwerp: veilige verlofbegeleiding van (TBS-)patiënten en justitiële jeugd.
  • Tot Hier! En Nu Verder. Thema's: methodisch werken met grenzen en agressie.
  • Buigen of Barsten? Veiligheid als vaardigheid.
  • Klantvriendelijk beveiligen.
  • Intercom. Interculturele communicatie voor meer en beter samen.
  • Niets dan de waarheid! Getuigen-deskundigen voor de rechtbank.
  • Regie-theater: responsieve communicatie.
  • Vreemd gedrag? Uitleg over forensische psychiatrie.

 

Kijk voor meer informatie in de flyer:

 

Samenwerking
De Pompestichting werkt nauw samen met andere instellingen om de continuïteit van zorg te waarborgen in de forensische keten en in de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Deze samenwerking is gericht op een goede doorstroom van patiënten. Daarnaast is er veel samenwerking gericht op het uitwisselen van expertise, onderzoekservaringen of de wijze waarop processen zijn georganiseerd. Deze samenwerking heeft tot doel het verbeteren van de kwaliteit en de efficiency van de geboden behandeling.


Landelijk vindt afstemming en uitwisseling van kennis, ervaring en werkwijzen plaats met andere forensisch psychiatrische centra. Regionaal en landelijk wordt nauw samengewerkt met bijvoorbeeld instellingen voor reclassering, verslavingszorg, beschermende woonvormen en gemeentelijke instellingen. Binnen Pro Persona wordt samengewerkt op het gebied van opleidingen, kennisuitwisseling en versterking van de forensische keten.


De Pompestichting neemt ook actief deel in internationale samenwerkingsverbanden. Binnen Europa speelt de Pompestichting een centrale rol in het bij elkaar brengen van onderzoekers en clinici in de zorg voor langdurig verblijvende forensisch psychiatrische patiënten. Hierbij vindt uitwisseling van kennis plaats en wordt samengewerkt op het terrein van onderzoek en innovatie. Via deze contacten worden ervaringen gedeeld en nieuwe wegen geëxploreerd.