U bent hier: Over ons - Organisatie

Organisatie


De Pompestichting is een particuliere stichting voor forensische psychiatrie en behandelt personen die met justitie te maken hebben of krijgen. De behandeling, zorg en beveiliging zijn gericht op delictpreventie en op veilig functioneren in de maatschappij. Daarin wordt gezocht naar de juiste balans tussen veiligheid voor de maatschappij en een nieuwe kans voor de patiënten.

De Pompestichting is onderdeel van Pro Persona en bestaat uit:

  • Behandelkliniek Nijmegen, voor de behandeling en resocialisatie van TBS-gestelden.
  • Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg, voor behandeling en begeleiding van TBS-gestelden met een longstay-indicatie (Zeeland (NB), Vught en Nijmegen).
  • Kairos, voor poliklinische behandeling op de locaties Nijmegen, Arnhem, Tiel en Ede. Ook biedt Kairos hulp in de thuissituatie (forFACT).
  • De Beveiligde Intensive Care (BIC) is er voor patiënten met verhoogd risicovol gedrag als gevolg van een psychische aandoening en/of verstandelijke beperking. Voor deze groep is forensische zorg en expertise noodzakelijk (Wolfheze).
  • FPA Kompas is een specialistische afdeling voor mannen en vrouwen die met de strafrechter in aanraking gekomen zijn. Deze heeft besloten dat een klinische psychiatrische behandeling moet plaatsvinden (Wolfheze). 


Bestuur

Directie Pompestichting

  • de heer Bart van Els, directeur algemene zaken
  • mevrouw Betty Brouns, directeur patiënten zaken

De directie legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur van Pro Persona en maakt jaarlijks afspraken met de Directie Forensische Zorg van het Ministerie van Veiligheid & Justitie. Pro Persona kent ook een Raad van Toezicht.


Historie
De Behandelkliniek Nijmegen is in 1966 geopend en vernoemd naar professor Willem Pompe. Deze vooraanstaand strafrechtjurist bepleitte een zo integraal mogelijke benadering van de psychisch gestoorde delinquent. In 2016 vierde de Pompestichting het 50-jarig bestaan.

 
De Pompestichting gaat respectvol om met de patiënten. De medewerkers zijn betrokken, vakbekwaam en werken op een professionele manier. Openhartige bespreking van successen en verbeterpunten zorgt voor een lerende, veilige organisatie.


De Pompestichting weet goed wat er speelt in de samenleving, is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en legt verantwoording af over gemaakte keuzes. Ook werkt de Pompestichting nauw samen met andere instellingen om de continuïteit van zorg te waarborgen.