U bent hier: TBS - Verlof

Verlof


Onderdeel van het resocialisatietraject is verlof. Voordat de Pompestichting een patiënt op verlof kan laten gaan, moet een zogenoemde verlofmachtiging van het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden verkregen. Het ministerie geeft pas een machtiging af als de verlofaanvraag is goedgekeurd door drie toetsende commissies. Twee binnen de kliniek, en een onafhankelijke landelijke commissie. De machtiging is één jaar geldig en moet steeds worden geëvalueerd en opnieuw worden aangevraagd. Verlofmachtigingen kunnen door omstandigheden tussentijds vervallen of worden ingetrokken indien dat noodzakelijk is.


Verlofvormen
Verloven beginnen onder toezicht en begeleiding en worden zo steeds verder uitgebreid met vrijheden. Dit is een trapsgewijs systeem waarin in principe pas een volgende stap kan worden gezet als de voorgaande goed is verlopen. De verschillende vormen van verlof zijn:

  • Begeleid verlof: kort van duur, onder begeleiding van een of twee medewerkers van de kliniek. Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, familie te bezoeken, te wandelen of te fietsen. Begeleid verlof begint meestal als beveiligd verlof, kort van duur, onder begeleiding van een medewerker van de kliniek én een beveiliger van Justitie. Dit verlof beperkt zich meestal tot wandelen.
  • Onbegeleid verlof: kan korte tijd of maximaal zes dagen duren, zonder begeleiding, ten behoeve van werk, opleiding, sporten en familiebezoek.
  • Transmuraal verlof: volledig verblijf met overnachtingen buiten de behandelkliniek; behandeling en begeleiding wel nog (mede) vanuit kliniek.
  • Proefverlof: als 'proef' terugkeren in de maatschappij, volledig verblijf buiten de kliniek onder toezicht en begeleiding van de reclassering.
  • Incidenteel verlof: kan worden aangevraagd als er omstandigheden in de persoonlijke levenssfeer van de patiënt zijn die zijn aanwezigheid buiten de kliniek om humanitaire redenen noodzakelijk maken, bijvoorbeeld het overlijden van een naaste.
  • Eenmalig begeleid verlof: is bedoeld voor resocialisatie-doeleinden, zoals het met een patiënt naar het gemeentehuis gaan om het identiteitsbewijs te verlengen.

Verloven kunnen nooit plaatsvinden in het buitenland of naar onderdelen van het Nederlands Koninkrijk buiten Europa.