Slachtoffers en nabestaanden


In toenemende mate is er aandacht voor de versterking van de positie van slachtoffers. De Pompestichting onderschrijft dit belang en houdt in haar beleid rekening met de positie van slachtoffers en nabestaanden.


Voordat een verlofmachtiging wordt aangevraagd, voert de Pompestichting een slachtofferonderzoek uit. Het doel van slachtofferonderzoek is om de voorgenomen verlofverlening te toetsen vanuit het perspectief van het slachtoffer en eventuele risico's voor slachtoffers in kaart te brengen. De naaste omgeving kan ook bij het onderzoek worden betrokken. Hierbij kan gedacht worden aan belangen van nabestaanden of getuigen van het misdrijf. Als de rechter de TBS-gestelde ook heeft veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan het slachtoffer, moet met de betaling daarvan tenminste een start zijn gemaakt voordat verlof kan worden aangevraagd.