Huidige richtlijnen corona

 

Tijdens de Meet & Greet hanteren wij een aantal richtlijnen om te voorkomen dat er besmettingen plaatsvinden. Deze worden hieronder benoemd en worden geacht van te voren te worden gelezen. Wij gaan er vanuit dat zowel medewerkers als bezoekers hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Dit houdt in dat mensen die Covid 19 gerelateerde klachten hebben thuis blijven.


Andere richtlijnen ter voorkoming van besmetting die wij tijdens de Meet & Greet hanteren:

  • Bij binnenkomst vult iedere bezoeker een formulier in met daarin opgenomen een bevestiging dat de bezoeker geen klachten heeft op dat moment.
  • Bij binnenkomst, tijdens de Meet & Greet en na afloop verzoeken wij iedereen de 1,5 meter afstand zoveel als mogelijk gestalte te geven.
  • Bij binnenkomst vragen wij iedereen de handen te desinfecteren met de daarvoor beschikbare middelen.
  • Het maximale aantal deelnemers aan de Meet & Greet is 25.
  • Bij deelname van meer dan 12 personen wordt de groep gesplitst of wordt er gebruik gemaakt van een ruimte waarbinnen de 1,5 meter afstand bewaard kan blijven.
  • Voor de Meet & Greet worden het aantal bewegingen door het bewoners gebied beperkt.
  • Wij verwachten dat bezoekers zich houden aan de richtlijnen die door medewerkers worden gegeven.
  • Vanuit het standpunt dat bij het goed naleven van de hierboven gestelde richtlijnen het besmettingsrisico zeer beperkt is en het dragen van beschermende middelen kan leiden tot een schrikreactie bij andere partijen, is het niet toegestaan om mondmaskers of andere persoonlijke beschermmiddelen te gebruiken.