Herstelondersteunende zorg

 

De herstelondersteunende benadering is leidend in onze behandeling. Binnen de psychiatrische zorg is herstelondersteunende zorg een belangrijke stroming die nieuwe methodieken gebruikt waarmee de psychiatrische zorg verbetert, beter aansluit bij de patiënten en effectiever wordt.


De rol van sociotherapie op de afdeling en het zelfsturend vermogen van de patiënt (diens betrokkenheid) zullen hierbij een grote rol spelen. 'Shared Decision Making' wordt ingezet op een manier die aansluit bij de forensische zorg. Familie en netwerk worden waar mogelijk bij de behandeling betrokken.


In 2016 is de grondslag gelegd voor de ‘Ja, tenzij’-kernwaarden voor de klinische clusters. Patiënten en medewerkers krijgen zoveel mogelijk eigen regelruimte en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het behandelklimaat.