Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Home   |   Over de Pompestichting   |   Werken bij de Pompestichting   |   Bezoekers   |   Contact   |   Kairos   |   Pro Persona
Behandeling   |   Alles over TBS   |   Scholing en opleiding   |   Onderzoek
achtergrond photo Home  >  Disclaimer en pricacystatement 

Disclaimer en privayreglement

De informatie op deze website wordt door Pompestichting met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op deze website is voorts louter informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Pompestichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Deze website van Pompestichting bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Pompestichting worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van de Pompestichting. De Pompestichting geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

De Pompestichting garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij De Pompestichting en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Pompestichting niet toegestaan.

In het bijzonder merkt De Pompestichting op dat het logo van De Pompestichting is geregistreerd als Benelux beeldmerk. Enig gebruik door anderen van dit merk is niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Pompestichting.

 

Privacystatement

De Pompestichting respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail) aan De Pompestichting verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt bij het invullen van formulieren op deze website uitsluitend gebruikt voor het nemen van precontractuele maatregelen, de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst en het met u in contact treden ten behoeve van de dienstverlening van De Pompestichting en aan haar gelieerde ondernemingen. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u De Pompestichting daartoe uw expliciete toestemming hebt verleend.

Cookies
De Pompestichting maakt gebruik van cookies om de gegevens over uw bezoek van deze website te verwerken. De Pompestichting gebruikt deze gegevens om te analyseren hoe gebruikers haar website gebruiken. Daarvoor maakt De Pompestichting gebruik van een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”), genaamd Google Analytics. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verwerkt de informatie uit de cookie voor De Pompestichting om bij te houden hoe u de website wordt gebruikt en daarover aan De Pompestichting te rapporteren. Google zal deze informatie niet aan derden verschaffen – waarvoor zij zich ook contractueel jegens De Pokmpestichting heeft verplicht - deze informatie niet aan derden te verschaffen, tenzij zij daartoe wordt verplicht op grond van de wet, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie:

  • uw IP-adres;
  • sessienummer.


Indien u het plaatsen van cookies niet wenst, kunt u dit voorkomen door uw browserinstellingen op uw computer te wijzigen. Dit kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van De Pompestichting wordt verminderd, dan wel dat de website van De Pompestichting geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.


Nieuws

Donderdag 01 juni 2017
Jaarverslag van Pompestichting
lees meer >
Maandag 24 april 2017
Jaarbeeld Pompestichting 2016
lees meer >
Maandag 21 november 2016
Veel animo voor jubileummarkt
lees meer >
zie alle nieuws >

Links

TBS Nederland

Over ‘terbeschikkingstelling’ (tbs) en de wijze waarop we de behandeling en veiligheid binnen de tbs-maatregel vormgeven.

EFP

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie

Forensische Zorg

Voor professionals, over de verschillende aspecten van het werkveld.

Slachtofferhulp Nederland

Helpt slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten.

zie alle links >>
Sitemap   |   Disclaimer en pricacystatement   |   Cookiebeleid   |   © Pompestichting 2012 - 2017
?>