Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Home   |   Over de Pompestichting   |   Werken bij de Pompestichting   |   Bezoekers   |   Contact   |   Kairos   |   Pro Persona
Alles over TBS   |   Scholing en opleiding   |   Onderzoek

LFPZ  menu open en sluiten


 Home  >  Behandeling  >  LFPZ 

De Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ)

Binnen de TBS met dwangverpleging bestaat een specialisatie. Als de behandeling meer dan zes jaar heeft geduurd, op meerdere plaatsen en er te weinig vooruitgang is, kan een TBS-gestelde op verzoek van een kliniek een zogenaamde 'Longstay-indicatie' krijgen. Er volgt dan overplaatsing naar een voorziening voor langdurige forensisch psychiatrische zorg.

 

De Pompestichting heeft twee locaties voor deze specialistische vorm van TBS-behandeling en begeleiding. Deze afdelingen van de Pompestichting bevinden zich in Vught, met een capaciteit van 48 bedden of in het dorp Zeeland, gemeente Landerd, met een capaciteit van 88 bedden.

 

Doel

Het doel van de behandeling en begeleiding van patiënten in de LFPZ is tweeledig. Enerzijds blijft de beveiliging van de maatschappij een belangrijk punt. Daarnaast is het bieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven van groot belang. Via verbetering van het welzijn en optimalisering van de stabiliteit van de individuele patiënt / bewoner, worden deze doelen nagestreefd. Daarnaast blijkt dat een dergelijke omgeving in een aantal gevallen ook heilzaam werkt voor de psychische conditie en daarmee het recidiverisico van sommige bewoners.


Bewoners locatie Vught

De locatie Vught bevindt zich op het ruime terrein van de Penitentiaire Inrichting Vught. Hier bevinden zich een zestal gevangenisvoorzieningen. In een apart gebouw met aangepaste materialen zijn een zestal afdelingen van twee keer twaalf en vier keer zes bewoners. Op één van de kleine afdelingen bevindt zich een bijzondere afdeling, namelijk de afdeling voor Zeer Intensieve en Specialistische Zorg (ZISZ). Deze afdeling telt zes bedden en heeft een zeer hoge begeleidingsmogelijkheid , namelijk van vier medewerkers ten behoeve van één bewoner.

 

Op de afdelingen in Vught worden bij voorkeur de TBS-bewoners met een longstayindicatie opgenomen die te maken hebben met een grote structuurbehoefte als gevolg van bijvoorbeeld een (meervoudige) persoonlijkheidsproblematiek, verslavingsproblemen, interculturalisatieproblemen, pervasieve stoornissen en dergelijke.

 

Bewoners locatie Zeeland

De locatie Zeeland bevindt zich op een ruim 5,5 hectare groot, landelijk gelegen terrein. Het woongebouw, is gescheiden van de gebouwen waar gewerkt en/of gerecreëerd wordt. Daarnaast is er een oude laagbouw waar de administratie en de behandelaars kantoor houden. Er is ruimte voor 88 bewoners die op afdelingen worden ondergebracht van steeds 11 bewoners. Er is een tweetal kamers voor mindervaliden.

 

Op de afdelingen in Zeeland worden voornamelijk bewoners opgenomen met problemen van psychotische aard of problemen van kwetsbaarheid als gevolg van persoonlijkheidsproblemen. Daarnaast speelt altijd een rol dat de bewoners problemen hebben op meerdere dimensies tegelijk.


Behandeling

De behandeling vindt op volstrekt individuele basis plaats. Het vertrekpunt van elke behandeling in de LFPZ is dat er een zo groot mogelijke samenwerking met de bewoner wordt nagestreefd. Hierdoor moeten de stappen in de behandeling soms klein zijn. In een aantal gevallen werken de beperkingen waar de bewoners mee te maken hebben dermate tegen de mogelijkheden in, dat gekozen moet worden voor een langdurig verblijf. Ook daarin kan een bewoner ondersteund worden.

 

Duur

Door de individuele benadering is de behandelingsduur moeilijk aan te geven. Veel bewoners verblijven al meer dan tien jaar in een TBS maatregel. Binnen de LFPZ is er sinds 2010 een uitstroompercentage dat groter is dan 10%.  Deze bewoners gaan bijna allemaal naar een andere vorm van (forensisch psychiatrische) zorg. Sommige van de bewoners zullen als gevolg van de beperkingen die zij ondervinden vele jaren in de LFPZ moeten verblijven. Als er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor potentieel succesvolle (nieuwe) behandelingsstrategieën, worden die waar mogelijk aangegrepen.


 


Nieuws

Maandag 10 juli 2017
Pompestichting start met zorgpaden
lees meer >
Donderdag 01 juni 2017
Jaarverslag van Pompestichting
lees meer >
Maandag 24 april 2017
Jaarbeeld Pompestichting 2016
lees meer >
zie alle nieuws >

Links

TBS Nederland

Over ‘terbeschikkingstelling’ (tbs) en de wijze waarop we de behandeling en veiligheid binnen de tbs-maatregel vormgeven.

EFP

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie

Forensische Zorg

Voor professionals, over de verschillende aspecten van het werkveld.

Slachtofferhulp Nederland

Helpt slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten.

zie alle links >>
Sitemap   |   Disclaimer en pricacystatement   |   Cookiebeleid   |   © Pompestichting 2012 - 2017
?>