See Think Act (STA)

See Think Act (STA) is een van oorsprong Engels model[1], dat richting aan het meer tastbaar maken van het begrip relationele veiligheid. De Pompestichting is in 2017 gestart met het werken met dit model. Samen met Elizabeth Allen, de schrijfster van de Engelse versie, is gewerkt aan de aanpassing voor de Nederlandse setting en de toepassing en inbedding van het model binnen de instelling.

 

STA betreft een model dat medewerkers en teams kan helpen in het methodisch hanteren van relationele veiligheid. De basisonderdelen van deze methode zijn, zoals de titel aangeeft, See, Think en Act. Deze drie woorden beschrijven kernachtig de belangrijke elementen in het dagelijks werk van de professional. See (waarnemen): Alert zijn, goed kijken naar de dingen die om je heen gebeuren en veranderingen waarnemen. Think (reflecteren): Nadenken over waar bepaalde gedragingen of veranderingen die je ziet, mogelijk vandaan komen en wat de betekenis en de mogelijke risico’s zouden kunnen zijn. Act (handelen): Doen wat er van jou wordt verwacht als professional, handel op een manier die het meest geschikt is in deze situatie voor het waarborgen van de veiligheid.

 

Naast deze drie elementen bestaat het model uit vier kerngebieden die van belang zijn voor professionals om aandacht voor te hebben in het werk: het team, de patiënten, de wereld binnen en de buitenwereld.

 

[1] Gepubliceerd door the Royal College of Psychiatrists Quality Network for Forensic Mental Health Services in in opdracht van the Department of Health in 2010; Herziende versie in 2015