Oorzaken van agressief gedrag

 

Dit promotieonderzoek had als doel te onderzoeken wat onderliggende oorzaken en in stand houdende factoren van agressief gedrag zijn. Daarnaast werd onderzocht welke van deze kenmerken geassocieerd zijn met behandeluitkomst en uitval.De studies in deze dissertatie geven inzicht in onderliggende oorzaken en in stand houdende factoren van ernstig agressief gedrag. Een van de factoren die Danique Smeijers ontdekte in haar onderzoek is een vertekening in het waarnemen van emotionele gezichtsuitdrukkingen. Daarnaast geeft deze dissertatie een eerste indicatie voor welk type patiënt agressie behandeling het meest geschikt is. Zo weten we nu dat patiënten met een grote neiging tot agressief gedrag en weinig proactieve agressie, weinig cognitieve vertekening, weinig middelen gebruik en een lage mate van psychopathie, het meeste baat hebben bij de behandeling. Deze kennis kan in de toekomst worden gebruikt om patiënten voorafgaand aan de behandeling te screenen. Er kunnen dan interventies worden ingezet om bovenstaande kenmerken te verminderen voordat iemand aan een agressie behandeling begint. Het is denkbaar dat dit resulteert in een meer succesvolle behandeling van agressief gedrag. Samenvattend laat de dissertatie zien dat ernstig agressief gedrag een complex fenomeen is. De verschillende studies laten echter ook zien dat het een behandelbare aandoening is en geven daarnaast suggesties in hoe agressief gedrag nog succesvoller kan worden behandeld.Onderzoekers:

Danique Smeijers / promotor: prof. dr. Robbert-Jan Verkes en prof. dr. Jan Buitelaar / co-promotor: dr. Erik Bulten

 

Partners:

Het promotieonderzoek betrof een samenwerking tussen de afdeling psychiatrie van het Radboud UMC en de Pompestichting. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het NWO/Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie (NIHC, NWO-056-24-011).


Publicaties


Referentie proefschrift

 

Change doesn’t come easy: dynamics of adaptive behavior in psychopathy
Inti Brazil