U bent hier: Nieuws

Scherpe focus op verbetering van veiligheid  

Dinsdag 13 Juni 2023

 

De Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) onderzocht de ontvluchting van twee tbs’ers vorig jaar juni uit onze kliniek Nijmegen. Conclusie van het rapport is dat de veiligheid -ondanks inmiddels gerealiseerde verbeterpunten- niet voldoende is. Er is te weinig geleerd van de incidenten in het verleden. De Inspectie formuleert in het rapport aanbevelingen voor het verbeteren van de scherpte op materiële veiligheid, het aanscherpen van protocollen en procedures en het vergroten van de forensische scherpte van de medewerkers.

 

Vanzelfsprekend nemen wij de aanbevelingen van de Inspectie onverkort over.
Er is inmiddels in afstemming met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een verbeterplan voor het komende jaar geformuleerd waarin op de kritieke punten verbeterlijnen zijn ontwikkeld. Bij de uitvoering daarvan zullen we worden gemonitord door externe deskundigen met uitgebreide expertise in het vakgebied.

 

Focus in het verbeterplan is het optimaliseren van de scherpte op veiligheid en op processen en protocollen. Daarnaast wordt zowel in het inspectierapport als in de reactie van de minister uitgesproken dat de inzet van de medewerkers gezien en enorm gewaardeerd wordt, maar dat er gewerkt moet worden aan het vergroten van de forensische scherpte. Dit pakken we op door fors in te zetten op (extra) scholing. Daardoor kunnen medewerkers nog scherper af wegen of, en welke vrijheden een patiënt geboden kan krijgen binnen de brede context van zijn stoornis, zijn voorgeschiedenis en de forensische behandelomgeving.

 

Rond de behandelkliniek van de Pompestichting staat inmiddels een dubbelle schil van hekwerk en muur van 5 meter hoog. Het toezicht is verbeterd door nieuwe technieken en er wordt op dit moment verbouwd om de toegangscontrole en het toezicht op het terrein te vergroten. Daarnaast is er kort na de ontvluchtingen gestart met het uitbreiden van het scholingsprogramma en is het proces van risico-inschattingen in de beginfase van behandeling aangescherpt. Eind voorjaar 2024 zal de minister de Tweede Kamer informeren over de resultaten van het verbeterplan.


Naar het nieuwsoverzicht