U bent hier: Nieuws

Verlof als onderdeel van de tbs-behandeling

Donderdag 01 december 2022

Voor zover nu bekend voldeed de patiënt van de Pompestichting, die zich woensdag 30 november onttrok aan zijn begeleider en daarna een zwaar delict pleegde, aan alle verlofvoorwaarden. Alle procedures zijn gevolgd. Toch blijkt dat helaas geen garantie te zijn dat een verlof altijd goed gaat.

En als het niet goed gaat, heeft dat grote impact. In dit geval allereerst en allermeest op het slachtoffer en haar naasten. Maar ook op ons als medewerkers, op onze collega’s in den lande, op de tbs als sector en op de maatschappij.

 

Er komen veel vragen binnen over hoe verlof binnen de tbs werkt. Waarom tbs’ers tijdens hun behandeling op verlof mogen. Hoe vaak het gebeurt dat iemand zich onttrekt.

 

Daarom ter informatie onderstaande toelichting en cijfers.

 

Verlof voor tbs-gestraften

Er zijn in Nederland 11 forensisch psychiatrische centra (fpc) en forensisch psychiatrische klinieken (fpk), variërend in grootte. In deze instellingen worden tbs gestraften geplaatst. Het beveiligingsniveau in een fpc is zeer hoog en in een fpk is het beveiligingsniveau hoog.  

 

De Pompestichting in Nijmegen, de Dr. S. van Mesdag in Groningen en de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht zijn alle drie een fpc en zijn de 3 grootste met elk rond de 250 patiënten. Het totale aantal personen in Nederland met een tbs maatregel is ongeveer 1500.

 

Al deze mensen worden behandeld om de kans dat ze opnieuw een ernstig delict plegen, zoveel mogelijk te verkleinen. Patiënten keren niet terug in de samenleving zolang een behandeling niet tot het gewenste resultaat leidt. Verlof is een belangrijk onderdeel van de behandeling van tbs-gestraften; ze moeten immers leren weer in de buitenwereld te functioneren.


Hoe een verloftraject er uit ziet lees je hier: Verloftraject (tbsnederland.nl)

 

Bij een onttrekking

Een onttrekking is officieel een ‘onttrekking aan het bevoegd gezag’ en komt in alle 11 klinieken voor. We kennen verschillende vormen van onttrekking: iemand kan zich onttrekken tijdens een begeleid verlof maar het gebeurt ook dat een patiënt niet (meteen) terugkeert na een onbegeleid verlof. Ook zijn er onttrekkingen vanaf het terrein van de instellingen geweest en komt het voor dat patiënten die al buiten het terrein wonen maar nog wel een tbs-maatregel hebben, zich onttrekken.

 

Cijfers 2021

In totaal zijn er in 2021 ruim 68.000 verlofbewegingen geweest, waarbij zich landelijk 21 keer iemand heeft onttrokken.
Bij de Pompestichting was er sprake van ruim 9000 keer verlof waarbij twee keer iemand niet (meteen) terug kwam na een onbegeleid verlof.

De landelijke cijfers van 2022 zijn nog niet bekend.


Naar het nieuwsoverzicht