U bent hier: Nieuws

Week van de Vaktherapie

Zondag 13 November 2022

Deze week is het de Week van de Vaktherapie. Bij dit jaarlijkse event geven vaktherapeuten in heel Nederland uitleg over hun vak. De vaktherapieën die we in de Behandelkliniek Nijmegen inzetten zijn dramatherapie, beeldende therapie, PMT (PsychoMotoreTherapie) en muziektherapie. Dit jaar nodigen de 7 vaktherapeuten in de Behandelkliniek behandelcoördinatoren uit om langs te komen en hun te voorzien van (nieuwe) informatie. 

Alja Rassek is al vele jaren werkzaam bij de Pompestichting als muziektherapeute en is blij dat vaktherapie deze week in het zonnetje wordt gezet:
“Het is belangrijk dat vaktherapie aandacht krijgt. Ik wil de behandelcoördinatoren deze week laten zien op welke manier ik in de muziektherapie werk aan de doelen die zij formuleren. Wanneer bijvoorbeeld het onder woorden brengen van emoties een doel is voor een patiënt, kan songwriting of rappen een geschikte muziek therapeutische werkvorm zijn. Bij een doel zoals het verhogen van zelfvertrouwen kan gekozen worden voor het aanleren of bespelen van een instrument. Slagwerkimprovisatie heeft een boosheid verminderend effect en kan ingezet worden voor het verbeteren van impulscontrole.”


Naar het nieuwsoverzicht