U bent hier: Nieuws

Pompestichting start Longcareafdeling

Woensdag 06 Oktober 2021Binnen de forensische psychiatrische zorg is grote behoefte aan een veilige en stabiele woonomgeving voor een groep bewoners met een lange behandelgeschiedenis en complexe problematiek. We bieden op de nieuwe Longcare-afdeling, in een klinische setting met beveiligingsniveau 2-hoog, plek aan cliënten bij wie pogingen tot resocialisatie niet zijn gelukt. Daardoor blijft intensief risicomanagement en een hoge mate van zorg en ondersteuning noodzakelijk. De zorg is gericht op het voorkomen van herhaling van een delict en beveiliging van de maatschappij. De voorziening valt onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Tijdens de ontwikkeling van de Longcare wordt al op korte termijn (begin 2022) gestart met een pre-Longcareafdeling. Deze pre-Longcare biedt in eerste instantie ruimte aan tien bewoners en vormt de basis voor de vormgeving van de definitieve Longcareafdeling. De Longcare krijgt uiteindelijk twee afdelingen met tien studio’s en een afdeling met vijf studio’s en vijf appartementen, die zijn bedoeld voor relatief zelfstandige bewoning.Werving medewerkers

Afgelopen week stemde de Ondernemingsraad van de Pompestichting in met het formatieplaatsenplan voor de bemensing van de pre-Longcareafdeling die wordt ontwikkeld op ons terrein in Nijmegen. Dat betekent dat de werving van medewerkers van start gaat en je op korte termijn kunt solliciteren als je geïnteresseerd bent!

 


Geïnteresseerd?

Meer informatie over waar je gaat werken, wat je gaat doen en hoe werkomgeving en behandelklimaat eruit gaan zien: werken bij de Longcare

 


Naar het nieuwsoverzicht